พิธีแถลงข่าว การแข่งขันกีฬา “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 44

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดพิธีแถลงข่าว การแข่งขันกีฬา ” พลศึกษาเกมส์ ” ครั้งที่ 44 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พิธีแถลงข่าวมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธาน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ